" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
26/09/2019 13:12

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
26/09/2019 13:33

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/10/2019 10:57

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
29/10/2019 09:52

Versió 6

Avatar: Carlos López Carlos López
06/11/2019 10:47

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/12/2019 12:49

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 20:06
Versions 8 Tornar a la trobada