" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

80_Ús de l’energia renovable en el sector hídric.

12/12/2019 17:56  
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de bombament, plantes dessaladores, plantes depurades, etc. Especialment introduir l’energia solar fotovoltaica per les estacions depuradores per aigües residuals (EDAR).

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Ja existeixen línies de reducció de la petjada de carboni, incloent-hi la producció d'energia en les infraestructures hidràuliques.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77335
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77335/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77335/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots