" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_13_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 11:57  
Acceptades

Nova proposta. Recuperar tota l’antiga xarxa d’aforaments, i que es poguessin estudiar noves estacions d’aforament

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les estacions d'aforament han de facilitar les dades necessàries i amb la qualitat adient per portar a terme les tasques de gestió de l'aigua que es requereix a nivell de unitats d'explotació i de coneixement dels recursos disponibles, sens perjudici de les obligacions de facilitat de dades a l'ACA que té cada titular d'una captació, així com del coneixement que ha de tenir de l'aigua que utilitza i de com la utilitza. Es fomenta que aquestes dades siguin fàcilment accessibles per la ciutadania per tal que, entre d'altres, puguin participar en la millora de la utilització de l'aigua i dels seus riscos, sens perjudici d'aquella informació que ha de generar el propi titular o municipi per tal de poder desenvolupar la seva activitat amb seguretat, especialment si requereix d'un Pla d'autoprotecció per inundacions o d'un Pla de sequera municipal. El tema de les estacions d’aforament cal veure qui les ha de gestionar, perquè potser cada ajuntament per activar el seu pla municipal ha de tenir un sensor de nivell en el riu, en funció d’allò que li interessa per la seva planificació, tenir un sistema adaptat a les seves necessitats.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80176
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80176/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80176/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots