" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_20_Gestió de sequeres

04/01/2021 12:04  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les afectacions al freàtic en moments de sequera?. Hi ha disponible una xarxa de piròmetres suficients perquè es pugui regular el sistema en moments de sequera?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En aquest control hi ha dos temes clau. Per una banda, la identificació d’uns aqüífers en el Pla de Sequera, on s’automatitza per facilitar saber el nivell al dia, dada que permet prendre accions d’explotació (aquestes dades ja es disposen i són públiques a través de les eines: Sdim http://aca-web.gencat.cat/sdim21/ Sentilo http://aca-web.gencat.cat/sdim2/visor/ i eina de sequera VisSeq https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html). Per una altra banda, el consum, l’extracció d’aigua que es fa. I en el Pla de Sequera es contempla que, a partir dels períodes de pre-sequera, l'ACA pot demanar als grans usuaris que li donin la dada de quanta aigua estan extraient. A més, actualment també s’està treballant en el telecontrol de les hidroelèctriques, s’estan automatitzant els piezòmetres que corresponen als indicadors que identifiquen l’estat de sequera en cadascuna de les masses d’aigua subterrànies identificades en el Pla de Sequera. El repte més gran és tenir el control de les extraccions més grans amb una freqüència suficient per poder aplicar a nivell d’explotació diària o setmanal. Cal tenir clar que el Pla de Sequera és un interval mensual de declaracions, i en algun cas, fins i tot trimestral.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80183
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80183/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80183/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots