" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

T2_04_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:32  
Acceptades

Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es valora que aquest aqüífer és prou important. Es pregunta quin és el motiu.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Segons la definició de masses d’aigua del vigent Pla de Gestió, les masses d’aigua subterrània que fan referència a l’aqüífer del Francolí són les masses 24 i 25. En ocasions s’identifiquen trams de masses d’aigua amb noms més concrets per identificar-les.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA.

Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra. 


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


Referència: II-PROP-2021-01-80188
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80188/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80188/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

The journal DCIDOB was published by CIDOB from 1983 to 2009, with the purpose of becoming a tool of dissemination and reflection around international topics and development. https://www.pfmlogin.org/
Monograph since 1990, it was published with the aim to reflect and provide a context for key moments in the international scenario, and to report and analyze in depth.

Carregant els comentaris ...