" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

T2_05_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 12:32  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en aquest apartat.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA.

Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra. 


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


Referència: II-PROP-2021-01-80189
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80189/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80189/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

He arribat tard a aquesta participació. Deixo aquí el meu missatge:

http://www.aigualenc.cat/el-recurs-oblidat/
https://twitter.com/aigualenc/status/1405184104992288768

Dels 570 hm3 distribuïts per les xarxes d’abastament municipal de Catalunya uns 130 hm3 es perden per la ineficiència de la gestió de les xarxes cada any a Catalunya, un 23 %. Les metodologies de la IWA (International Water Association) i l’AWWA (American Water Works Association) indiquen que d’aquest volum possiblement uns 89 hm3 son recuperables tècnicament. Aquest volum és equiparable al del minitransvassament de l’Ebre d’uns 90 hm3/any i pràcticament l’equivalent de l’aportació màxima que poden fer les dues dessalinitzadores de Catalunya (Tordera i Llobregat). També aquestes organitzacions han elaborat metodologies estandarditzades com ara les Auditories Hídriques, Plans de Conservació d’Aigua, Plans de Control de Pèrdues i Indicadors de Rendiment per ajudar a recuperar aquests volums.

Carregant els comentaris ...