" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

111 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Adequar els comptadors d’aigua a...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3