" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

158 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Rebutjada
Impulsar l’aprofitament de l’aigua de la pluja on l’estructura ho permeti. Per exemple, en...
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
 • Creat el
  18/11/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Rebutjada
Nova proposta. Incorporar la riera d’Osor, que durant l’episodi del Glòria va portar un cabal...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Rebutjada
La Taula voldria compaginar millor les estratègies de gestió del risc local de sequera amb el seu...
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. La millor manera d’evitar les “explosions” cianobacterianes és evitar que hi hagi...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Nova proposta. Per la obligatorietat de l'elaboració del Pla de Sequeres caldria contemplar el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
Acceptades
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Rebutjada
Nova proposta. Fer un estudi per posar una nova estació d’aforament en el tram entre Ripoll i...
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
Rebutjada
Nova proposta. Amb relació a la reutilització d’aigua regenerada, l’actuació B4.013 de realitzar...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 7
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en...
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Potenciar la creació de xarxes d’aigua no potable o “no convencional” que permetessin disminuir...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
Rebutjada
En la regulació dels usos de l’aigua s’han d’establir mesures per a què cadascú pagui l’ús que fa...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  05/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Estudiar més els usos addicionals a banda de prioritzar ús de boca. L’anàlisi requereix de mirada...
Rebutjada
Com a molts països d'Europa, es voldria poder crear uns "bungalows" acuàtics i poder pernoctar en...
Acceptades
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les...
Rebutjada
Si bé es comparteix la visió de que la gestió de sequeres és un dèficit reconegut i cal trobar...
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Rebutjada
Nova proposta. La xarxa en baixa també s’ha de poder gestionar de manera coordinada, perquè es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Pregunta: la mesura B1.029 és per promoure la...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta que vol dir la mesura B5.018 sobre...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Per connectar la xarxa local a una supramunicpal...
Rebutjada
Cal que l’administració contempli ajudes a l’agricultor per inversions de millora de gestió de...
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Rebutjada
Potenciar la coordinació entre aquells que gestionen el canvi climàtic i els que gestionen...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Quan ve una Tordedara, no només fa mal si no que a més no és pot recuperar, cosa que sí es podria...
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 4
Acceptades
Nova proposta. Disposar d’un registre específic per tenir una millor base de dades històriques de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les actuacions per la millora de...