" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

B2_4_01_Reducció nitrats d'origen agrari

22/03/2021 13:02  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta quin és el percentatge de purins per hectàrea que està permès llençar als camps com adob.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La quantificació dels purins que es pot aplicar es comptabilitza com a kg de nitrogen que contenen, no com a quantitat de purins. En zones vulnerables el límit és de 170 kgN/hectàrea/any; i en les altres zones no vulnerables és de 210 kgN/ha/any. El Decret 153/2019 específica les dosis màximes de nitrogen procedent de dejeccions en funció del tipus de conreu i si són terres en zona vulnerable o fora de zona vulnerable, que en alguns casos poden ser menors dels 170 o 210 kgN/ha/any.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2.

Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

Referència: II-PROP-2021-03-80604
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80604/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80604/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots