" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

138 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es dona la paradoxa que els municipis saben que...
Rebutjada
Nova proposta. Contrastar la metodologia aplicada al seu dia per fer el Pla de pluvials amb la...
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El risc d’inundació zero no es pot aconseguir....
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Els ajuntaments haurien d’entomar la seva responsabilitat en la gestió del...
Rebutjada
Nova proposta. Actualitzar Pla Director d’Aigües Pluvials de l’AMB del 2003, i a nivell...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. L'accés a la terra hauria de tenir associades obligacions de manteniment de...
Acceptades
Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Establir algunes ràtios o algunes obligatorietats per concretar com s’aplica...
Acceptades
Nova proposta. Crear una línia de subvencions als municipis que volen desenvolupar actuacions en...
En avaluació
Actualitzar el mapa d’inundacions amb major freqüència, no pot ser que s’actualitzi cada 6 anys...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius que estan en zones inundables capaços de coexistir...
Rebutjada
Nova proposta. És molt important que tothom tingui assegurades les seves terres, comunitats de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció a les inundacions, en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El concepte de llera bruta o mal conservada...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Fer un programa de manteniment de les pròpies estructures d'endegament.Com que els...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El manteniment de lleres té definida una...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la titularitat no sigui de l’ACA, per a que les...
Acceptades
Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Des de l’ACA s’hauria de fer una recomanació o algun tipus de mesura a...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però...
Acceptades
Nova proposta. Vigilar que el que un municipi fa aigües amunt, on potser no està afectat pel tema...
Acceptades
Nova proposta. En relació a la mesura 17.01.01. Mesures per al foment de l’estratègia de recerca...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. L'ACA vetlla i controla els processos de...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...