" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0