" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0