" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

94 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
Rebutjada
Cal coordinació entre el sector públic i les companyies gestores subministradores d’aigua per...
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
Rebutjada
Comptar amb espais de participació decisoris de les entitats del territori, donat que altres...
Acceptades
Les persones que estan sensibilitzades en temes ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua,...
Rebutjada
En l’elaboració dels plans d'usos hi ha dèficit de participació de la ciutadania i entitats,...
En avaluació
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
Acceptades
Crear els Consells de Conca com un espai de referència per conscienciar i explicar a la...
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
Rebutjada
Identificar els beneficiaris reals de cada intervenció, els usos, els afectats, i distribuir els...
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
Acceptades
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...