" class="part-icon-bars">
avatar Ramon Miñambres Rebés

Ramon Miñambres Rebés
@1xav2car
  Contacte

Proposta
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
Proposta
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Proposta
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Proposta
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
Proposta
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...