" class="part-icon-bars">
avatar ASSOCACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE SEGURETAT

ASSOCACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE SEGURETAT
@ACAES
  Contacte

Mostrar:
18/07/2022 14:42
Facilitar l'accés de les pimes La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’...
18/07/2022 14:41
Adaptar el marc normatiu L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiq...
18/07/2022 14:40
Problemes detectats Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’el...
24/07/2020 13:09
Eix419. Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19 mitj... Compliment de la llei de morositat respecte als terminis de pagament. Contractan...
24/07/2020 13:00
Eix210. Quins canvis organitzatius, tecnològics o normatius farien falta per ass... Donant més rellevància al paper del responsable del contracte, creant taules de ...
24/07/2020 12:57
Eix2:8. Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licita... Amb formació dels tècnics que fan la valoració en relació al sector i servei con...
24/07/2020 12:54
Eix 2:7. Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de sel... No fixar criteris generals ja que cada contracte té un objecte concret i un ser...
24/07/2020 12:48
Eix 1: una contractació pública eficient. 6. Quines eines de treball requereixen... Creació de taules de treball sectorials amb representants de l'administració i d...
24/07/2020 12:41
Eix 1 una contractació pública eficient. 5. Com s'hauria d'organitzar la formaci... Es convenient que en aquesta formació hi participin les patronals sectorials que...