" class="part-icon-bars">
avatar Associació Salut i Família

Associació Salut i Família
@ASF
  Contacte

saludyfamilia.es/
Mostrar:
07/10/2020 13:57
Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats. Els recursos necessaris per tal de garantir la viabilitat de les entitats són en...
07/10/2020 13:54
Oportunitats i aprenentatges de la crisi covid 19 en el sector. Oportunitats: augment de la capacitat d’adaptació a noves circumstàncies, aflora...
07/10/2020 13:51
L'estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades. La crisi de covid no ha de deixar-nos indiferents i hem d’aprofitar la corba d’a...
07/10/2020 13:41
Polítiques públiques: propostes de canvi i noves estratègies a implementar. Les politiques públiques han d’anar encaminades a mantenir la sostenibilitat de ...
07/10/2020 13:30
Impacte de la crisi sobre el voluntariat La crisi ha amplificat la bretxa digital entre les persones vinculades a les nos...
07/10/2020 13:25
Impacte de la crisi sobre les persones ateses. El col·lectiu amb el que treballem s’ha vist abocat a una situació d’incertesa i...
07/10/2020 13:25
Impacte de la crisi sobre les persones ateses. El col·lectiu amb el que treballem s’ha vist abocat a una situació d’incertesa i...
07/10/2020 13:23
Impacte de la crisi sobre les persones ateses. El col·lectiu amb el que treballem s’ha vist abocat a una situació d’incertesa i...
07/10/2020 13:11
Impacte de la crisi sobre l'estructura i la gestió de les entitats. L’impacte en la gestió i l’estructura de l’entitat ha suposat sobretot l’adaptac...
07/10/2020 12:59
Necessitats i mancances detectades durant la situació d'emergència? Les necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència han sigut...