" class="part-icon-bars">
avatar Anna Sentinella Amengual

Anna Sentinella Amengual
@AnnaBaixPallars
  Contacte

Mostrar:
21/12/2022 10:11
Els Pallars com a espais de concentració de figures de protecció, seu ideal per ... Descentralitzar-la en un municipi rural amb tendència al despoblament i cèntric ...