" class="part-icon-bars">
avatar Joan Aragonès

Joan Aragonès
@Aragoj
  Contacte

Mostrar:
03/10/2021 21:37
Inteligencia Artificial i New Space Una de les missions de la futura Agencia Espacial de Catalunya hauria de ser el ...