" class="part-icon-bars">
avatar Carme Campoy

Carme Campoy
@CC
  Contacte

Mostrar:
21/07/2022 16:48
1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica Creació d´instruments que impulsin el desenvolupament de blocs de països o àries...
21/07/2022 16:28
Sessió 8 - Una cooperació basada en la recerca i el coneixement un punt al barem de valoració dels projectes presentats a la convocatòria de coo...
21/07/2022 16:26
Sessió 8 - Una cooperació basada en la recerca i el coneixement Associar cooperació amb recerca, amb instruments tals com:convocatòria de recerc...
26/05/2022 16:43
Eix 2: entre el “sector de la recerca i les entitats de cooperació al desenvolup... Al Pla Director s´esmenta com a innovació (Capítol 14) el desplegament d´instrum...
23/05/2022 22:54
Eix 4: Disseny i seguiment del Pla director Indicadors d´assoliment clars i monitoritzats durant tot el procès d ´implementa...
23/05/2022 22:52
Eix 3: Una cooperació transformadora Compromís d´assumpció d´un EGBDH, com ja s´indicava a l´anterior Pla Director i ...
23/05/2022 22:50
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments Inclusió, als espais de participació, del cós d´interventors que gestionen els i...
23/05/2022 22:50
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments Respecte a nous actors:La desecentralització de l´estructura de l´administració ...
23/05/2022 22:48
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments Instruments com el Fons Territorial resulten de gran interés per la seva contrib...
23/05/2022 22:45
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments Es parla de “aconseguir així un teixit associatiu més cohesionat. Per assolir aq...
23/05/2022 22:43
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments En quant a la territorialització: Urgeix una linia de treball centrada en l´adap...
23/05/2022 22:41
Eix 1: Objectius estratègics i prioritats geogràfiques Es parla de nous actors: existeix la necessitat de coordinar actors i accions, t...
23/05/2022 22:40
Eix 1: Objectius estratègics i prioritats geogràfiques Acció humanitària com una linia estratégica en si mateixa: considerar l´acció hu...
23/05/2022 22:39
Eix 1: Objectius estratègics i prioritats geogràfiques Desenvolupament i educació pel desenvolupament com a parts inseparables d´un mat...