" class="part-icon-bars">
avatar Francis

Francis
@CataloniaXXII
  Contacte

Mostrar:
01/07/2019 20:17
Les persones catalanes amb carnet de disminució de >33% no pagaran els medicamen... A Catalunya hi ha persones amb una disminució >33% (i amb ingressos bruts infe...
01/07/2019 20:03
Qualsevol ciutadà català estudiant sense haver treballat i fins els 30 anys d'ed... Avui en dia hi ha un grup bastant nombrós d'estudiants que quant estan a 1r curs...