" class="part-icon-bars">
avatar Conrad Delgado

Conrad Delgado
@Conrad
  Contacte

Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'Agència Espacial de Catalunya

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca ...

  • Dates
  • Data d'inici
    06/09/2021
  • Data de finalització
    31/12/2021
  • Creat el
    22/04/2021
Proposta
La futura agència espacial de Catalunya, aprenent de models realistes i ben provats, hauria de...