" class="part-icon-bars">
avatar ContractacioPublicaPIMEC

ContractacioPublicaPIMEC
@ContractPublicaPIMEC
  Contacte

Mostrar:
14/09/2020 11:42
Eix 3: P 18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en ... En els contractes de serveis, entenem que una compra ètica ha de respectar els i...
10/09/2020 21:56
Eix 4: P 23. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bon... Els codis de bones pràctiques han de ser consensuats per les Associacions mes re...
10/09/2020 21:55
Eix 4: P 22. Quins serien els sistemes més adients per detectar i prevenir els r... Crear un sistema de mapeig de totes les dades de tots els expedients de contract...
10/09/2020 21:53
Eix 4: P 21. Com es poden compatibilitzar els principis de confidencialitat i tr... Un licitar no pot declarat confidencial tot el contingut de la seva proposició e...
10/09/2020 21:52
Eix 4: P 20. Com fer més accessibles les dades de contractació per fer més efect... Publicant l'expedient complert en el perfil del contractant en una sola platafor...
10/09/2020 21:45
Eix 3 P 19. Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19 ... No reduint la inversió pública,i sobretot, distribuint-la entre tots els sectors...
10/09/2020 21:43
Eix 3: P 18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en ... No incoporar en els plecs de condicions la posibilitat de prórroga del contracte...
10/09/2020 21:41
Eix 3 P17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... Facilitant el procediment per constituir UTEs Introduint als plecs de la contra...
10/09/2020 21:39
Eix 3 P17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... 5.- Terminis de pagaments.- Que es compleixin els terminis de pagaments establer...
10/09/2020 21:38
Eix 3 P17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... 4.- Finances.- Tenir en compte tot el legislat en l'article 198 de la LCSP que p...
10/09/2020 21:37
Eix 3 P17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... 2) Acreditació de solvència.- Complint estricte dels articles 65,74 i 87 de la L...
10/09/2020 21:37
Eix 3 P17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitj... 1) Major informació i transparència.- L'article 28.3 de la LCSP imposa l'obligac...
10/09/2020 21:33
Eix3 P16. Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes públic... La contractació pública no ha d'establir obligacions que vagin més enllà de les ...
10/09/2020 21:31
Eix3 P 15. Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjan... Creació d'una partida de projecte (a l'estil d'acció cultural o de seguretat i s...
10/09/2020 21:29
Eix3 P 15. Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjan... Donada la sensibilitat social que requereix la inserció de persones en risc d'ex...
10/09/2020 21:27
Eix 3 P 14. Quin tipus de contractes requereixen més accions ambientals, i quine... El departament de Medi ambient hauria de fer una llista/informe per ser avaluat ...
10/09/2020 21:25
Eix 3: P 13. Quines mesures s'haurien d’incorporar per tal de fomentar l'economi... Sovint en fase de licitació com a mesures mediambientals es fomenta que el licit...
10/09/2020 21:24
Eix 3: P 13. Quines mesures s'haurien d’incorporar per tal de fomentar l'economi... Per estendre el cicle de vida de materials o productes es requereix un constant ...
10/09/2020 21:09
Eix 3: P 12. Com es pot agilitar el sistema de penalitats i resolució de contrac... Dialogant en cada cas en concret entre Administració i contractista i si cal sot...
10/09/2020 21:08
Eix 3: P 11. Quins sistemes d'avaluació dels contractes podrien ser útils per ve... Sistema d'auditories aleatòries o totals tal com es fan en els Acords marc.