" class="part-icon-bars">
avatar AMMFEINA

AMMFEINA
@Coordinacio
  Contacte

Mostrar:
20/01/2021 18:45
Adaptació metodologia de suport i acompanyament en els processos d'acreditació d... Proposen que el nou Decret contempli des del rigor metodològic i en un context r...
20/01/2021 15:44
Reconeixement col·lectiu de persones amb problemes de salut mental de manera sin... Proposem que les persones amb problemes de salut mental siguin contemplades a to...
25/11/2020 11:37
Reconeixement singularitat i inclusió de la salut mental als Eixos de l'estratèg... Addicionar "... i persones amb problemes de salut mental" a tots els reptes del ...