" class="part-icon-bars">
avatar David Casabona Fina

David Casabona Fina
@David
  Contacte

Mostrar:
09/02/2024 08:50
Observacions diverses Article 4 No es troba sentit a les definicions de "existent" referides al 17.11....