" class="part-icon-bars">
avatar David

David
@David_F
  Contacte

Mostrar:
07/12/2020 18:33
Augment/reducció de l'IVA a determinats productes alimentaris per afavorir aquel... Augmentar/reduir l'IVA a determinats productes alimentaris per afavorir aquells ...
07/12/2020 18:32
Transició cap a un model de producció alimentària més sostenible Afavorir, mitjançant la redistribució de les subvencions a l'agricultura i la ra...
07/12/2020 18:30
Transició cap a un model de producció alimentària més sostenible Afavorir, mitjançant la redistribució de les subvencions a l'agricultura i la ra...
07/12/2020 18:24
Afavoriment dels mitjans de transport menys contaminants Abaratir, mitjançant subvencions, els mitjans de transport menys contaminants (b...
07/12/2020 18:23
Augment/reducció de l'IVA a determinats productes alimentaris per afavorir aquel... Augmentar/reduir l'IVA a determinats productes alimentaris per afavorir aquells ...
07/12/2020 18:21
Transició cap a un model de producció alimentària més sostenible Afavorir, mitjançant la redistribució de les subvencions a l'agricultura i la ra...
07/12/2020 18:20
Sensibilització sobre l'impacte ambiental dels diferents aliments que consumim Informar la població sobre l'impacte ambiental dels diferents productes alimenta...