" class="part-icon-bars">
avatar Nuria Viñas

Nuria Viñas
@Donespelfutur
  Contacte

Mostrar:
21/02/2021 13:30
Autonomía el cndc respecte del govern amb assignació de un pressupost propi El reconeixement com a òrgan consultiu i representatiu de les associacions i ent...