" class="part-icon-bars">
avatar ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social

ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social
@ECAS
  Contacte

Mostrar:
23/09/2020 13:23
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 7 Interacció Positiva Proposta núm. 7: Generar espais de relació intercultural - Genera diàlegs inter...
23/09/2020 13:21
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 6 Interacció Positiva Proposta 6: Establir connexions en clau intercultural amb altres entitats i expe...
23/09/2020 13:18
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 5 Interacció Positiva Proposta 5: Reforçar la interculturalitat a través del treball col·lectiu i en x...
23/09/2020 13:16
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 4 Reconeixement de la Di... Proposta 4: ECAS com a exemple de treball conjunt en la diversitat cultural - R...
23/09/2020 13:12
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 3 Reconeixement de la Di... Proposta 3: Assumir i visibilitzar un discurs intercultural positiu i crític - ...
23/09/2020 13:11
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 2 Igualtat/Equitat Proposta 2: Acció i reivindicació de la formació i sensibilització en intercultu...
23/09/2020 13:07
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 2 Igualtat/Equitat Proposta 2: Acció i reivindicació de la formació i sensibilització en intercultu...
23/09/2020 13:05
ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social - Proposta núm. 1 Igualtat/Equitat Proposta 1. Assumir una tasca proactiva d'incidència política pel desplegament p...