" class="part-icon-bars">
avatar EduglobalSTEM

EduglobalSTEM
@EduglobalSTEM
  Contacte

www.eduglobalstem.cat
Mostrar:
04/12/2021 20:40
EduglobalSTEM: Especificar condicions de participació de les empreses Pel que fa als aspectes fruits de la regulació, considerem imprescindible que qu...
04/12/2021 20:38
EduglobalSTEM: Especificar condicions de participació de les empreses Pel que fa als aspectes fruits de la regulació, considerem imprescindible que qu...
04/12/2021 20:30
EduglobalSTEM: La creativitat com a característica indispensable en totes les di... A la descripció del problema s’associa la creativitat únicament al terreny artís...
04/12/2021 20:28
EduglobalSTEM: Incloure les competències per la sostenibilitat en l'educació del... S’haurien d’incloure explícitament referències a les competències per la sosteni...
04/12/2021 20:24
EduglobalSTEM: Incloure els 6 eixos de la justícia global i les seves dimensions... Considerem que al decret s’haurien d’incloure explícitament els sis eixos de l’e...
04/12/2021 20:23
EduglobalSTEM: Concretar la proposta pel que fa a l'objectiu vers les STEAM i la... Creiem que l’objectiu ha de ser promoure l’alfabetització STEAM i generar igualt...
04/12/2021 20:21
EduglobalSTEM: Proposta d'aclariment del terme humanitats Entenem que es proposa generar un espai per a l’especialització i millora de la ...