" class="part-icon-bars">
avatar L'Eixam

L'Eixam
@Eixam
  Contacte

Mostrar:
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 12:54
Flexibilització horària Objectius: Possibilitar la compaginació del treball de cures amb el treball assa...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 12:46
Serveis públics per a la infantesa Objectius: proporcionar un espai educatiu,universal i gratuït per a les xiquetes...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 12:34
Implicació del mercat de treball en el treball de cures Objectius: corresponsabilitzar al sector empresarial, del mercat de treball, din...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 12:07
Recolzament Conveni del Treball Domèstic i de Cures Objectius: Dignificar la figura de la treballadora domèstica i millorar les seve...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 11:56
Enquestes treball de cures Objectius: Contribuir a l'estudi del treball de cures i dignificar la seva figur...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
01/11/2020 11:47
Fomentar figura d'Assistència Personal Objectius: Proporcionar i fomentar el dret a decidir on i com viure. Accions:Ca...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
21/10/2020 01:14
Permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles Objectius: institucionalitzar les paternitats corresponsables. Accions: Foment...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
21/10/2020 01:06
Redistribució del aprovisionament del treball de cures Objectius: Redistribució del aprovisionament del treball de cures entre diferent...
Nova proposta a Sistemes de cura i ODS
21/10/2020 00:58
Reconeixement del treball de cures en el sistema públic de pensions Objectius:Incorporar les relacions de gènere com eix central dintre del sistema ...