" class="part-icon-bars">
avatar Elite1

Elite1
@Elite1
  Contacte

Proposta
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Proposta
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
Proposta
Cal una limitació del total de vehicles oferint serveis de transport de viatjers amb vehicle,...
Proposta
La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsable de què...
Proposta
En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que establia que el...
Proposta
El primer que caldria preguntar-se és si cal legislar el taxi i els VTCs de forma conjunta, atès...
Proposta
Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sota estrictes...
Proposta
Com a element de transparència l'usuari podrà obtenir un rebut o una factura en què constin el...
Proposta
Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitzar-la, amb el...
Proposta
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 2
  • Número de comentaris: 1
Proposta
La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haurà de ser lineal,...
Participant
  • Creat el
    28/05/2019