" class="part-icon-bars">
avatar EolicCat

EolicCat
@EolicCat
  Contacte

Mostrar:
01/06/2023 17:16
Resum de propostes: document adjunt A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adj...
01/06/2023 17:04
Ocupació de territori L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de po...
01/06/2023 16:48
Consulta sobre l’abast del PLATER L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte a...
01/06/2023 16:38
Compensacions interterritorials Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. ...
01/06/2023 16:02
Consideracions generals Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades ...