" class="part-icon-bars">
avatar Esteve

Esteve
@Esteve_Arenys
  Contacte

Mostrar:
30/09/2020 20:34
EIX 1: Com ens ha impactat la crisi COVID19? Gran incertesa i incapacitat de fer previsions ni projeccions de futur a curt ni...
30/09/2020 20:30
EIX 1: Com ens ha impactat la crisi COVID19 S'està imposant l'estat d'ànim de por, sobretot en gent gran i col·lectius de ri...
30/09/2020 20:22
Eix 1 Com ens ha impactat la crisi COVID19 Els grups de persones voluntaries on predomina la gent gran no acostumada a l'ús...