" class="part-icon-bars">
avatar Eva

Eva
@EvaSV
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Proposta
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Proposta
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Proposta
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Proposta
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Proposta
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...