" class="part-icon-bars">
avatar Federació Centres Juvenils Don Bosco Catalunya

Federació Centres Juvenils Don Bosco Catalunya
@FCJDBC
  Contacte

Mostrar:
06/10/2020 13:17
EIX 2. Oportunitats i aprenentatges de la crisi covid19 en el sector. Oportunitat per a introduir tecnologies als espais formatius i organitzatius del...
06/10/2020 13:15
EIX 1. Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les... Les activitats amb contacte directe es van aturar; però s’ha fet treball de fons...
06/10/2020 13:14
EIX 1. Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situaci... Al lleure, les activitats necessiten i tenen sentit en la presencialitat, en el ...