" class="part-icon-bars">
avatar FEICAT empreses d'inserció de Catalunya

FEICAT empreses d'inserció de Catalunya
@FEICAT
  Contacte

Mostrar:
28/08/2020 12:34
EIX 4 - 16. Com fer més accessibles les dades de contractació per a fer més efec... Regulant la publicació anual obligatòria de cada poder adjudicador del seu volum...
28/08/2020 12:31
EIX 4 - 16. Com fer més accessibles les dades de contractació per a fer més efec... Regulant la publicació anual obligatòria de cada poder adjudicador del seu volum...
28/08/2020 12:17
EIX 3 - 15 Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjan... Incloure puntuació que valori les condicions laborals del contracte. Reconeixent...
28/08/2020 12:16
EIX 3 - 15 Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjan... Convertint en obligatòries, per a determinats contractes, les clàusules, ja prev...
28/08/2020 12:05
EIX 3 - 15 Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjan... Considerant com a preceptiu, en tots els contractes intensius de mà d'obra, que ...
28/08/2020 11:55
EIX 3 - Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjançan... Desenvolupant la figura dels contractes reservats: - Exigint a tots els Departa...
28/08/2020 11:41
EIX 1- 6. Quines eines de treball requereixen els compradors públics per a millo... Disposició de directoris en línia de tots els serveis i productes que ofereixen ...
28/08/2020 11:37
EIX 1- 6. Quines eines de treball requereixen els compradors públics per a millo... Planificació anual preceptiva de la contractació reservada a Empreses d'Inserció...
28/08/2020 11:29
EIX 1. UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA EFICIENT. 5. Com s'hauria d'organitzar la form... Formació obligatòria a tot el personal tècnic de contractació sobre contractes r...