" class="part-icon-bars">
avatar Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya

Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya
@FNEC
  Contacte

Mostrar:
09/10/2020 13:39
• Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats Ens calen més recursos econòmics, però sobretot ens cal més facilitat per accedi...
08/10/2020 22:09
• Oportunitats i aprenentatges de la crisi covid19 en el sector. Hem aprés a interactuar encara més que abans amb els estudiants, tot i que ha es...
08/10/2020 22:07
• L’estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades. Seguirem lluitant pels drets dels estudiants, però canviarem la manera de fer-ho...
08/10/2020 22:05
Activisme universitari i política pública. Seguirem la nostra lluita a favor de la implantació de mesures que preservin i a...
08/10/2020 22:04
• L’estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades. Ja que aquest moment d’impàs ha de durar, desgraciadament, un temps més, intente...
08/10/2020 22:03
Quin ha estat Impacte de la crisi sobre el voluntariat? L’impacte de la crisi al voluntariat universitari ha estat forta. Els instrument...
08/10/2020 22:02
• Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre les persones ateses? Durant el període de confinament i fins a dia d’avui els estudiants han mostrat ...
08/10/2020 22:01
• Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les enti... La gestió ha estat més complicada; s’han pogut realitzar reunions telemàtiques q...
08/10/2020 21:59
• Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’e... Ha mancat una xarxa de comunicació entre les entitats i els interessats, ja que ...
08/10/2020 21:51
• Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’e... Evidentment, les reunions presencials estaven prohibides, cal afegir també que a...
08/10/2020 21:50
Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre les persones ateses? Durant el període de confinament i fins a dia d’avui els estudiants han mostrat ...
08/10/2020 21:49
• Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’e... Evidentment, les reunions presencials estaven prohibides, cal afegir també que a...
08/10/2020 21:48
Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre les persones ateses? Durant el període de confinament i fins a dia d’avui els estudiants han mostrat ...
08/10/2020 21:45
• Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’e... Evidentment, les reunions presencials estaven prohibides, cal afegir també que a...