" class="part-icon-bars">
avatar FEDERATUR

FEDERATUR
@Federatur
  Contacte

Mostrar:
02/12/2021 15:09
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús tu...
02/12/2021 15:05
Recaptació de l’IEET: destinar realment a la promoció del turisme. S’ha de garantir que la recaptació de l’IEET es destina realment a la promoció d...
02/12/2021 15:02
Simplificació i reducció de les càrregues administratives. La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de le...
02/12/2021 15:00
Objectiu clau la seguretat jurídica Per a la recuperació del sector també és clau la seguretat jurídica. Val a dir q...
02/12/2021 14:58
Mesures reals, concretes i efectives per a la recuperació del sector. Com bé destaca la memòria preliminar, el turisme és un sector tractor de l'econo...
02/12/2021 14:40
Màxim consens de tots els agents del sector turístic FEDERATUR considera que una nova Llei de Turisme hauria de comptar amb el màxim ...