" class="part-icon-bars">
avatar Francesc Torrejón

Francesc Torrejón
@Francesc-Torrejon-Co
  Contacte

Mostrar:
21/01/2022 08:58
Consideracions específiques Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, ...
21/01/2022 08:54
Consideracions específiques Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, ...
21/01/2022 08:53
Consideracions generals L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat q...