" class="part-icon-bars">
avatar José

José
@Franco
  Contacte

Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

  • Dates
  • Data d'inici
    11/04/2019
  • Data de finalització
    28/05/2019
  • Creat el
    10/04/2019