" class="part-icon-bars">
avatar Marea de Residències de Catalunya

Marea de Residències de Catalunya
@HelenaMotos
  Contacte

Mostrar:
24/03/2022 15:35
Marea de Residències de Catalunya 7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'h...
24/03/2022 15:34
Marea de Residències de Catalunya 7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'h...
24/03/2022 15:32
Marea de Residències de Catalunya 6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d...
24/03/2022 15:31
Marea de Residències de Catalunya 5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el pape...
24/03/2022 15:30
Marea de Residències de Catalunya 4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirig...
24/03/2022 15:27
Marea de Residències de Catalunya 3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de g...
24/03/2022 15:25
Marea de Residències de Catalunya 2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions la...