" class="part-icon-bars">
avatar JORDI

JORDI
@JBalot
  Contacte

Mostrar:
25/09/2020 15:23
Garantir el funcionament econòmic a les entitats socials És molt important que les Administracions públiques garanteixin el finançament a...
25/09/2020 15:19
El voluntariat, al peu del canó El voluntariat s'ha reinventat per a poder seguir realitzant la seva tasca. Ha i...
25/09/2020 15:15
Manca de posar en valor a les entitats d'acció social i voluntariat Una de les mancances més grans ha estat la manca de posar en valor, tant des de ...
25/09/2020 15:10
Eix 1. impacte crisi COVID-19 La crisi del covid19 ha impactat negativament, tant en la situació dels infants ...