" class="part-icon-bars">
avatar JORDI

JORDI
@JBalot
  Contacte

Trobada
Aquesta sessió de debat convidava tots els actors que participen en el Sistema Català de Serveis Socials a...
  • Data
  • 07 Novembre 2019  ·  17:00 - 20:00
  • Barcelona
    Carrer d'Albareda, 1
    Casa del Mar