" class="part-icon-bars">
avatar JORDI

JORDI
@JORDI_JORDI
  Contacte

www.srrobot.cat
Mostrar:
19/05/2022 20:52
Les administracions locals haurien de tenir la capacitat de redacció de les lici... D’aquesta forma es reforçaria el teixit, tant empresarial com social. D’igual fo...
16/05/2022 21:09
Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los inefi...
16/05/2022 20:59
Augmentar la seguretat en les zones rurals. Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ...
16/05/2022 20:52
Facilitar l’adequació de les construccions agrícoles. Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que...
16/05/2022 20:44
Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals. Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los inefi...
16/05/2022 20:35
Penalitzar la tinença d’edificis sense manteniment. Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense...