" class="part-icon-bars">
avatar Jm

Jm
@Jm
  Contacte

Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2019
 • Data de finalització
  28/05/2019
 • Creat el
  10/04/2019
Proposta
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Proposta
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Proposta
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 151
 • Número de comentaris: 7
Proposta
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...