" class="part-icon-bars">
avatar Josep M Vinyeta

Josep M Vinyeta
@JosepMVinyeta
  Contacte

Trobada
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia...
  • Data
  • 04 Novembre 2020  ·  12:00 - 14:30
  • Debat telemàtic
    x
  • Número de comentaris: 8
Proposta
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...