" class="part-icon-bars">
avatar La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
@LaConfederacio
  Contacte

Mostrar:
10/09/2020 15:54
Eix 1 - 2 Com haurien de ser les eines electròniques per fer-les més àgils i ada... Unificar els portals de presentació, gestió i tramitació de contractes públics. ...
10/09/2020 15:44
Eix 1 - 1 | Com es pot simplificar i agilitzar la tramitació dels contractes púb... Disposar de tutorials de funcionament del RELI (com es va fer en el seu moment a...
10/09/2020 15:43
Eix 1 - 1 | Com es pot simplificar i agilitzar la tramitació dels contractes púb... Disposar d’un RELI fàcilment accessible i que sigui fàcil i ràpid d’actualitzar-...
10/09/2020 15:35
Eix 1 - 1 | Com es pot simplificar i agilitzar la tramitació dels contractes púb... Disposar d’un RELI fàcilment accessible i que sigui fàcil i ràpid d’actualitzar-...
10/09/2020 15:33
Eix 1 - 1 | Com es pot simplificar i agilitzar la tramitació dels contractes púb... Disposar d’un RELI fàcilment accessible i que sigui fàcil i ràpid d’actualitzar-...
10/09/2020 15:30
Eix 1 - 1 | Com es pot simplificar i agilitzar la tramitació dels contractes púb... Disposar d’un RELI fàcilment accessible i que sigui fàcil i ràpid d’actualitzar-...