" class="part-icon-bars">
avatar Marc

Marc
@Marcvilahur
  Contacte

Mostrar:
02/07/2019 16:48
Impulsar una transició energètica amb el mínim impacte ambiental Sovint es parla de transició energètica i s'obvia que per a desenvolupar els dif...
19/05/2019 15:20
Facilitar que aquelles AMPAS i CCEE que vulguin puguin tenir menjadors autogesti... Facilitar normativament que les AMPAS i els centres educatius que de forma conju...
19/05/2019 15:13
#mociorenovable Impulsar i fer complir la #mociorenovable que ja van implementar els ajuntaments...
19/05/2019 15:07
DIsseny d'un pla pilot de renovables distribuïdes a un territori concret Crec important desenvolupar de forma àgil i ràpida un pla pilot que afecti una à...