" class="part-icon-bars">
avatar MartaCS

MartaCS
@MartaCS
  Contacte

Mostrar:
Nova proposta a Dibuixem l’Agulla
03/12/2021 08:09
Camins interpretatius de l'horta Per preservar i potenciar l'horta, cal establir una xarxa de camins d'accés al p...
Nova proposta a Dibuixem l’Agulla
03/12/2021 07:59
Promoure l'horta productiva Cal potenciar l'horta productiva per impulsar l'estratègia integral de desenvolu...
Nova proposta a Dibuixem l’Agulla
03/12/2021 07:51
Horta com a paisatge per al PDU de l'Agulla L'horta ha de ser considerada com a base per a l'ordenació paisatgística i funci...
Nova proposta a Dibuixem l’Agulla
03/12/2021 07:43
Preservació horta productiva i reserva d'espais per horta social Cal preservar l'horta productiva de l'àmbit del PDU, incloent aquella que es tro...
Nova proposta a Dibuixem l’Agulla
02/12/2021 16:34
Horta al PDU de l'Agulla 1-Horta com a base per a l'ordenació paisatgística dels espais del parc (us glob...