" class="part-icon-bars">
avatar Miquel Benito López

Miquel Benito López
@Mbenitol
  Contacte

Mostrar:
28/07/2022 12:12
Aprovació definitiva del projecte d'obres per a licitar la seva execució. A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el project...