" class="part-icon-bars">
avatar Associació de Micropobles de Catalunya

Associació de Micropobles de Catalunya
@MdC
  Contacte

www.micropobles.cat
Mostrar:
19/01/2024 18:26
Proposta de modificació parcial dels articles 7 i 12 dels estatuts de l'Agència ... En el text que s'adjunta, es proposa una modificació dels articles que regulen l...
27/09/2022 21:02
Per a garantir un desenvolupament just i equitatiu de la muntanya respecte al co... Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) creiem necessari i impres...
30/08/2022 21:31
Propostes de l'Associació de Micropobles de Catalunya La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més ...
28/07/2022 13:53
Per a millorar el potencial de repoblament, les directrius han d'assegurar la co... L'Associació de Micropobles de Catalunya, mitjançant la seva comissió de Territo...
13/06/2022 16:44
Mesures per a la representació institucional Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucio...
13/06/2022 16:42
Mesures organitzatives i procediment Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.Re...
13/06/2022 16:41
Mesures mediambientals Plans de gestió forestal vinculats al CO2Plans de manteniment selectiu de les ll...
13/06/2022 16:40
Mesures en matèria d'educació Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis ...
13/06/2022 16:38
Mesures relacionades amb els serveis Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació ...
13/06/2022 16:36
Mesures generals d’urbanisme La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el ...
13/06/2022 16:32
Mesures en matèria d’habitatge Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.El Govern ha...
13/06/2022 16:31
Mesures en matèria urbanística i d’ordenació Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es gener...
13/06/2022 16:28
Mesures en matèria fiscal Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres ...
13/06/2022 16:25
Mesures de finançament 1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públicsEl f...
13/06/2022 16:21
2. Mesures en el sector econòmic 1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:Cada municipi ha de t...
13/06/2022 16:15
Principis de l’Estatut L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:El de diferenciació: ...